Empowered Learning

EmpoweredLearning

Welkom bij Empowered Learning!

‘Online leeromgeving’

In jouw persoonlijke online-leeromgeving heb je toegang tot de voor jou relevante modules. Je kunt je hiervoor inschrijven door middel van een persoonlijke code. In jouw module vind je informatie, inspiratie, video’s, opdrachten en/of berichten. Deze helpen je je goed voor te bereiden op bijeenkomst(en) en/of coachgesprek(ken) en informatie vanuit deze bijeenkomst(en) of gesprek(ken) te verdiepen en te verankeren.

Voor de module ‘Meaningful Inspiratie Seminars’ geldt dat deze niet gekoppeld is aan live bijeenkomsten maar een inspiratiebron op zich vormt, en bijdraagt aan nieuwe kennis en een nieuw perspectief om van daaruit tot bewuste keuzes en doordachte daadkracht te komen om zo een optimale positieve impact te hebben op jezelf, je team, je organisatie en de samenleving. Vanuit deze module kun je op verzoek in contact gebracht worden met de betreffende docent/spreker.

Met deze omgeving helpen we je het maximale uit jezelf, je bijeenkomst(en) en/of gesprek(ken) te halen. Inzichten vanuit de online seminars of live bijeenkomsten/gesprekken kun je verwerken in de online antwoordvelden, waarmee een waardevol naslagwerk ontstaat. Je vindt er tevens voor jou relevante documenten en achtergrondinformatie, die eenvoudig te downloaden is.

De inhoud van deze online omgeving is persoonlijk. Afhankelijk van jouw specifieke leeromgeving kan een (kern)docent van een leertraject, een moderator of persoonlijk coach eveneens toegang gegeven worden tot de antwoorden. Op deze manier kun je als deelnemer optimaal worden begeleid en van feedback voorzien.

‘Empowered Learning’

Mensen, teams en organisaties functioneren beter als ze vanuit hun kracht werken. Op microniveau betekent dit dat individuen op een plek zitten, waar hun talenten nodig zijn en waar ze de ruimte krijgen om hun talenten ook daadwerkelijk in te zetten. Op macroniveau is het cruciaal dat organisaties van betekenis kunnen zijn, waarbij zij vanuit hun kracht en hun bedoeling opereren.

Bij Empowered Learning wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de innerlijke drijfveren van mensen, opdat zij een positieve bijdrage aan hun eigen ontwikkeling, het team, de organisatie en daarmee ook aan de samenleving kunnen leveren. Er wordt een veilige oefenruimte geboden om inzichten op te doen en te delen, te experimenteren met nieuw gedrag en waar nodig en wenselijk andere vaardigheden aan te leren. Leren vanuit vertrouwen is daarbij het uitgangspunt.

Blended learning biedt door de combinatie van live bijeenkomsten en de online leeromgeving een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen en waar feedback gericht is op ontwikkeling. Met het doel dat deelnemers door betekenisvolle acties het noodzakelijke verschil kunnen (gaan) maken. Voor zichzelf, voor hun team, voor de organisatie en voor de samenleving.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het inzetten van een ‘empowered learning’-omgeving in je eigen organisatie, vraag ons dan even je toegang te verlenen tot de demo-omgeving op deze site, waarin je verschillende mogelijkheden vindt. Mail naar info@empoweringcenter.nl

De vertaling van het Engelse woord ‘Empowerment’ betekent letterlijk: Iemand tot iets in staat stellen. Een gevoel van empowerment ontstaat als hetgeen voor u ligt betekenisvol en belangrijk voor u is; als u capabel bent en u zich in staat voelt deze rol en taak succesvol te volbrengen; en: als u de overtuiging heeft dat u met uw acties daadwerkelijk het verschil kunt maken.

Empowered Learning helpt u graag dat verschil te maken!